Direct filbackup | Tap av data? Vi har en plan!

Sikre deg mot Cryptolocker

 

Backup av data er vitalt dersom du blir berørt av randsomware som f.eks. cryptolocker. Ved å ha tilbakedatert backup, er filene dine alltid trygge

På-døren levering av data


Gjenoppretting av slettede/tapte filer via din web-portal, vår backupklient, eller harddisk levert direkte fra vårt datasenter

Ubegrenset online backup

 


Ubegrenset kryptert backup til vårt datasenter!
Vi stopper ikke backupen din hvis du overskrider avtalen

Dine filer blir kryptert før de blir sendt til vår "cloud".
I tillegg er selve overføringen kryptert!
Om du sletter en fil i januar, vil du kunne gjenopprette den i desember! Vi lagrer historikken opp til 1 år tilbake i tid*


*Historikk kan lagres kortere eller lengre etter ønske
Du kan koble flere enheter til samme konto og gjenopprette f.eks mobilbildene dine på pc'en, eller filene fra laptopen på vår nettportal!
Vi sperrer ikke din backup selv om du overskrider avtalt grense. Vi kontakter deg dersom du går over avtalt datamengde. På denne måten risikerer du aldri at backupen stopper fordi du overgår grensen